Pågående entreprenadupphandling i projekt Skattsedeln

Illustration på stadsmiljö. Människor som promenerar och cyklar på gång- och cykelväg.
Vy över bebyggelse vid Valutavägen. Bild: Tyréns

Inom projekt Skattsedeln i Hägerstensåsens västra del arbetar vi just nu med entreprenadupphandling. Det betyder att Stockholms stad upphandlar en entreprenör för de gatu- och ledningsarbeten som ska göras inom projektet.

Exploateringskontorets entreprenör påbörjar gatu- och ledningsarbeten i juni 2017. Det kommer bland annat att innebära sprängning och bortforsling av sprängmassor. Byggtransporterna kommer framförallt att gå via Valutavägen, men delvis även via Sedelvägen.

Information kommer att skickas ut till boende i närområdet i mitten av maj. Aktuell information finns på www.stockholm.se/skattsedeln.

Detaljplanen för Skattsedeln omfattar cirka 200 bostäder i sju hus fördelat på två grupper på vardera sidan av tunnelbanan. Det planeras även för parkeringsgarage, lokaler för verksamheter och förskola på den västra sidan av Hägerstensåsen. Familjebostäder och Hefab är byggherrar.

Läs mer om Skattsedeln

Publicerad
Uppdaterad