Stort intresse för dialog om framtida Värtahamnen

Visionsbild Värtahamnen. Bild: AIX Arkitekter och Suteki studios

Samrådet för den första detaljplanen i Värtahamnen pågick från 20 december och fram till den 10 februari. Samtidigt genomfördes en digital dialog om områdets framtida gator, torg, parker och kajstråk med det föreslagna badet. Vi ställde också frågor om vad staden ska tänka på när kopplingar mellan Värtahamnen och Gärdet planeras.

Lördagen den 28 januari ställde vi upp ett bord innanför entrén till den stora livsmedelsbutiken i Värtahamnen. På så vis träffade vi många av de som bor i närområdet. Det visade sig att många också enkom var där för att prata om Värtahamnens framtid. Vi fick många nyfikna frågor och synpunkter under de fyra timmar vi var på plats.

Över 100 personer hade synpunkter och idéer som de lämnade i den digitala dialogen. Fler än 700 personer besökte det digitala dialogverktyget. Många förslag var genomtänkta och bra. Deltagarna kom främst från Gärdet, Hjorthagen och Tranholmen, som ligger norr om Ropsten i Lilla Värtan.

Många tyckte att bra cykelbanor, promenadvägar och kollektivtrafik är viktigt för området, och att samspelet mellan dem måste vara tryggt och säkert. Flera deltagare ville däcka över vägar och skapa flera möjliga stråk som knyter ihop Värtahamnen med övriga staden. Även båtpendling nämndes. Parker och torg ska vara trygga, ljusa och innehålla ett stort utbud av aktiviteter för alla. Dansbana, basketplan, klättervägg och isbana var några av förslagen.

Samtidigt som vi har gjort boendedialog genomför vi också två andra dialoger, dels med företagare i Värtahamnen för att få deras perspektiv, dels med tjejer mellan 12 och 18 år som bor i Stockholm för att få deras input på bra platser och stadsmiljöer.

Vi kommer att återkoppla innehållet från dialogerna i samband med samrådsredovisningen som sker senare under året.

Se visionsbilder här

Publicerad
Uppdaterad