Samråd om utbyggnad av elstation i Nockeby

Fördelningsstationen sedd från Gustav III:s väg.
Fördelningsstationen sedd från Gustav III:s väg.

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till detaljplan för fastigheten Marginalen 1 i Nockeby. Planförslaget innebär att en fördelningsstation för elförsörjning kan byggas ut för att säkra eltillförseln till området. Samrådstiden är 20 mars – 2 maj 2017.

Förslag till detaljplan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av befintlig fördelningsstation för el på fastigheten Marginalen 1, vid Gustav III:s väg i Nockeby.

Utbyggnaden av fördelningsstationen med ytterligare en transformator behövs för att kunna säkerställa elförsörjningen till området. Förslaget innebär en utökning av nuvarande planområde och tomträtt.

Planen medger även byggrätt utöver planerad utbyggnad för att möjliggöra framtida tillägg av fördelningsstationen.

Titta på förslaget

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 21/3 – 2/5 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Publicerad
Uppdaterad