Samråd för Kadetten 29 i Vasastan

Skiss över ny byggnad Kadetten 29

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till detaljplan för fastigheten Kadetten 29 på Karlbergsvägen 77 i Vasastan. Förslaget innebär att ett befintligt kontor rivs för att bygga ett nytt bostadshus med cirka 87 lägenheter. Samrådstiden är 27 februari till 10 april 2017, samrådsmöte hålls den 21 mars.

Förslag till detaljplan

Nybyggnad av flerbostadshus med cirka 80 bostadsrätter och lokaler i bottenvåning samt rivning av ett kontorshus.

Titta på förslaget

Planförslaget visas under samrådstiden 27 februari till 10 april 2017 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. Du kan ta del av alla handlingar i Bygg- och plantjänsten.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls den 21 mars 2017 kl. 17:00 – 19:00 på Karlbergsvägen 77.

Läs mer om projektet

Publicerad
Uppdaterad