Samråd för Hönsfodret 1 på Södermalm

Flygbild över skolbyggnaden med atriumtaket.

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till detaljplan för fastigheten Hönsfodret 1 på Tullgårdsgatan 12 på Södermalm. Förslaget innebär att gällande detaljplan ändras så att befintlig skolverksamhet som idag bedrivs ska kunna vara kvar inom fastigheten. Samrådstiden är 28 februari – 21 mars 2017. Samrådsmöte hålls den 15 mars.

Samråd för Hönsfodret 1 på Södermalm

Förslag till detaljplan 

Detaljplaneförslag som innebär att gällande detaljplan ändras så att befintlig skolverksamhet som idag bedrivs på Tullgårdsgatan 12 på Södermalm ska kunna vara kvar inom fastigheten. 

Titta på förslaget

Planförslaget visas under samrådstiden 28 februari – 21 mars 2017 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Du kan ta del av alla handlingar i Bygg- och plantjänsten.

Mer information finns även på projektsidan för Hönsfodret 1.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls i form av öppet hus onsdagen den 15 mars klockan 18 – 20 i skolans lokaler på Tullgårdsgatan 12.

Läs mer om Hönsfodret 1

Publicerad
Uppdaterad