Samråd om kiosk vid Eriksdalslunden

Kiosk-/cafébyggnadens fasad mot Hammarby Slussväg

Nu pågår samråd om planförslaget som möjliggör för befintlig kiosk-/cafébyggnad att stå kvar på nuvarande plats. Välkommen att titta på förslaget fram till den 28 februari 2017 i Fyrkanten, Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4.

Förslag till detaljplan

Befintligt kiosk-/cafébyggnad, som haft tidsbegränsat bygglov på grund av planstridighet, får planstöd och därmed möjlighet att söka bygglov utan tidsbegränsning. 

Planområde

Den aktuella kiosken/caféet (Nyfiken Gul) och två tillhörande mindre byggnader ligger i Eriksdalslunden strax söder om Eriksdalsbadet vid Skanstull i stadsdelen Södermalm. Planområdet utgörs av del av fastigheterna Södermalm 5:2 och 5:17, vid Hammarby Slussväg 15. Marken ägs av Stockholms stad och upplåts av trafikkontoret. Planområdet omfattar totalt cirka 502 kvm.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 17 januari – 28 februari 2017 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. 

Publicerad
Uppdaterad