Samråd om bergrumsgarage i Hjorthagsberget

Illustration av Hjorthagsgaraget, bilväg, byggnader, fasad.

Förslag till detaljplan

Nu visas förslag till bergrumsgarage i Hjorthagsberget. Samrådet pågår 6 december 2016 till och med 27 januari 2017. Öppet hus om förslaget hålls 17 januari klockan 16.30 – 18.30 i lokalen Fyrkanten i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.

Detaljplaneförslaget innebär en möjlighet att skapa ett parkeringsgarage i Hjorthagsberget för upp till cirka 1 300 bilar. Planförslaget innehåller två alternativ för bergrumsgaraget.

Alternativ 1

Alternativ 1 innebär att ett befintligt bergrum, som ligger på drygt -30 meters djup, återanvänds för garage. Här har tidigare lagrats nafta för gasframställning. Idag är lagret avvecklat och under sanering.

Alternativ 2

Alternativ 2 innebär att ett nytt bergrum för garage sprängs ut på en högre nivå än det befintliga bergrummet. I båda alternativen sker in- och utfart till garaget från Bobergsgatan i nordöst. I båda alternativen möjliggörs gångentréer från gasverksområdet och från Hjorthagen/Rådjursstigen och Hjorthagens IP. Ett ventilationstorn möjliggörs på Hjorthagsberget. Garaget planeras i huvudsak försörja nya bostäder och verksamheter i Gasverksområdet och Ropsten.

Planområde

Hjorthagsberget i fastigheten Hjorthagen 1:5 och 1:6 med flera i stadsdelen Hjorthagen i Stockholm.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under tiden 6 december 2016 – 27 januari 2017 i lokalen Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset.

Planförslaget visas även på Hjorthagens bibliotek, Artemisgatan 30, de tider då lokalen har öppet samt på stadsbyggnadskontorets webbplats stockholm.se/detaljplaner.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls tisdag 17 januari klockan 16.30 – 18.30 i lokalen Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast 27 januari 2017 ha inkommit till:

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange ärendets diarienummer: 2015-10858

 

Publicerad
Uppdaterad