Vad är det som bubblar i vattnet?

Vägg av bubblor hindrar vattnet vid Slussen att grumlas längre ut i sjön.
Vägg av bubblor hindrar vattnet vid Slussen att grumlas längre ut i sjön. Foto: Lennart Johansson

Sedan en tid har arbeten i vatten pågått vid kajen i Saltsjön. Just nu görs ett schakt för en sjöledning. Grävarbetena riskerar att grumla vattnet när bottensediment virvlar upp. För att förhindra att grumling sprids så har man skapat en ridå av luftbubblor. Ridån kan ses med blotta ögat som bubblor på vattenytan. Under hela arbetet görs dagliga mätningar enligt ett kontrollprogram för att säkerställa att arbetena inte tillför mer grumling än vad tillståndet medger.

Visst ser det häftigt ut med bubblor som letar sig upp mot ytan?Men väggen av bubblor har en viktig funktion, nämligen att hindra vattnet att grumlas längre ut i sjön. Inledningsvis muddrades ytskiktet på botten och massorna lastades på lastbilar via en pråm. Dessa massor skulle inte återanvändas ochkördes till en auktoriserad anläggning i Kovik, Nacka.

Nu grävs ett schakt för en sjöledning. Det innebär att man gräver upp bottenmassor som sedan läggs i vattnet några meter åt sidan. Medan arbetet är igång är bubbelridån på och det utförs även mätning av grumling och analyser av metaller i vattnet. Man tittar även på vattnets pH-värde. Inga grumlingsmätningar har uppvisat halter som överskrider gränsvärden.

 

Läs mer om Slussens ombyggnad

Publicerad