Sommar på torget i Skärholmens centrum, människor sitter i solen, träden och växterna är gröna runt dammen, i bakgrunden pågår torghandeln.
Skärholmens centrum

Utemiljö

En rad olika platser i Stockholm förnyas, förbättras och rustas upp i samband med att staden växer. Det kan vara offentliga platser som torg och parker men även andra typer av utemiljöer som berör oss som bor i staden. En särskild satsning på stadens parker och naturområden genomförs under namnet ”Grönare Stockholm”.

Grönare Stockholm

Satsningar på Stockholms gröna värden

Grönare Stockholm är stadens satsningar på att utveckla parker och naturområden. Fjorton projekt är på gång i ytterstaden och några av dem börjar redan år 2017. Stockholms unika gröna värden har stor betydelse för stockholmarnas livskvalitet och bidrar samtidigt till en levande och trygg stad.

Projekt som ingår i Grönare Stockholm

Parkupprustningar

Pågående och planerade parkupprustningar

Badplatser

Pågående och planerade arbeten på badplatser