Översiktsplan för nationalstadsparken

Översiktsplan för Nationalstadsparken, stockholmsdelen, kompletterar stadens översiktsplan och ger vägledning för beslut om markanvändning, bebyggelse och anläggningar inom nationalstadsparken. Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är nationalstadspark av riksintresse.

Kungliga nationalstadsparken är ett stort och varierat område inom tre kommuner som är skyddat – Solna, Stockholm och Lidingö. Här finns slott och slottsparker, vida parklandskap och naturskogar, stränder och vattenområden, men även hela stadsdelar liksom bebyggda landskap med universitetet och högskolor, museer, idrottsanläggningar, evenemangsområden m.m.

Det gemensamma för Kungliga Nationalstadsparken är helheten – ett historiskt landskap, utvecklat och förvaltat genom århundradena med ursprung i det kungliga markinnehavet. Området har nära anknytning till stadens historia och utveckling, och har stor betydelse för det nationella kulturarvet, för stadens och regionens ekologi och för människors rekreation.

Översiktsplanen som omfattar Stockholms del av Nationalstadsparken antogs av kommunfullmäktige den 20 april 2009. Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården utgör sedan 1995 nationalstadspark av riksintresse. Det formella namnet är Kungliga Nationalstadsparken.

Översiktsplanen för Nationalstadsparken, stockholmsdelen.

Plankarta, Översiktsplanen för Nationalstadsparken

Fördjupa dig

Kontakt

Christoffer Carlander

Projektledare, stadsbyggnadskontoret

Uppdateringen av översiktsplanen

Uppdaterad