Stockholms energiplan

Energiplan Stockholm

Energiplanen beskriver hur Stockholm kan växa och samtidigt bli en mer energieffektiv och fossilbränslefri stad. Den är en del av översiktsplaneringen.

Energiplanen är en övergripande strategisk plan. Den anger planeringsinriktningarna för stadens energiarbete.

Planen ger en översiktlig bild av de närmaste årens utmaningar för att bli en mer energieffektivare och på längre sikt fossilbränslefri stad. Planen diskuterar också behovet av att minska energianvändningen för att tillgodose energiförsörjningen i en växande stad.

Läs Stockholms stads energiplan.

Stockholms översiktsplan

Kontakt

Frågor om energiplanen

Uppdaterad