Samråd i Globen, människor kring byggmodell som tittar, diskuterar och möts.
Stockholms framtid avgörs – var med och påverka!

Pågående stadsbyggnadsdialog

Genom stadsbyggnadsdialog får medborgare och stadsplanerare möjlighet att träffas, lära av varandra och utbyta idéer och synpunkter. I arbetet med en ny översiktsplan för Stockholm behövs dina synpunkter om hur staden kan växa. Du som bor, arbetar eller går i skolan i Stockholm är den främsta experten på vad som är bra och vad som kan bli bättre. Just nu pågår inga stadsbyggnadsdialoger.

Nyheter

Fördjupa dig

Kontakt

Christoffer Carlander

Projektledare, stadsbyggnadskontoret

Uppdateringen av översiktsplanen

Allmänna planfrågor

Vid frågor om planärenden, planprocessen eller detaljplaneprojekt.

Birgitta Holmström

Projektledare, stadsbyggnadskontoret

Dialogen om översiktsplanen

Felanmälan av stadsbyggnadsdialogens webbplats

Uppdaterad