Stadsbyggnadsprocessen

Det börjar med ett behov och en idé. Staden tar fram ett förslag och i samrådet får alla bidra med synpunkter. Allmänna och enskilda intressen jämkas. När bygglovsansökan är komplett, grannar hörda och bygglovsbeslutet fattat kan det börja byggas.

Steg för steg

Processen i bilder

Översikts- och områdesplanering, dialog och samråd

Kontakt

Allmänna planfrågor

Vid frågor om planärenden, planprocessen eller detaljplaneprojekt.

Uppdaterad