9, Stockholm Continental

Storstadens puls är koncentrerad till en sammansatt kompakt volym med offentliga passager som skär genom volymen på tvären och terrasser med olika publik tillgänglighet. Bild: A Mørk
Storstadens puls är koncentrerad till en sammansatt kompakt volym med offentliga passager som skär genom volymen på tvären och terrasser med olika publik tillgänglighet. Bild: A Mørk

En av stadens mest attraktiva tomter har exploaterats maximalt och erbjuder offentliga passager och privata terrasser.

Fakta

Projekt: Stockholm Continental vid Centralstationen
Typ av projekt: Hotell, station och bostäder
Fastighet: Orgelpipan 6
Adress: Vasagatan 22
Stadsdel: Norrmalm
Byggherre: Jernhusen
Arkitekt: 3XN
Ägare: Jernhusen

Beskrivning

Till järnvägsstationen hör av tradition ett hotell. På platsen för det tidigare Hotel Continental har det här projektet åstadkommit en kraftigt ökad exploatering av en attraktiv tomt.

Funktionen är synnerligen komplex: förutom hotell med lobby och restaurang finns här nedgång till T-bana och ny järnvägsstation och överst exklusiva bostäder.

Det kompakt bebyggda kvarteret har delats upp i fyra separata byggnadskroppar med olika höjd, anpassad till omgivningen på husets olika sidor. Tre av kropparna har takterrasser.

Med ett snitt genom huset formas en överljusbelyst offentlig passage. Den yttre gestalten är tidsenlig: lutande fasader och fönster som hoppar i sidled. Fasadmaterialet är kalksten.

Bilder och karta

De fyra separata byggnadskropparna har olika höjd anpassade till omgivningen på husets olika sidor. Bild: A Mørk
De fyra separata byggnadskropparna har olika höjd anpassade till omgivningen på husets olika sidor. Bild: A Mørk
Storstadens puls är koncentrerad till en sammansatt kompakt volym med offentliga passager som skär genom volymen på tvären och terrasser med olika publik tillgänglighet. Bild: A Mørk
Storstadens puls är koncentrerad till en sammansatt kompakt volym med offentliga passager som skär genom volymen på tvären och terrasser med olika publik tillgänglighet. Bild: A Mørk
Tre av kropparna har takterrasser. Bild: A Mørk
Tre av kropparna har takterrasser. Bild: A Mørk
Nedgång till T-bana och ny järnvägsstation. Bild: A Mørk
Nedgång till T-bana och ny järnvägsstation. Bild: A Mørk
Med ett snitt genom huset skapas en överljusbelyst offentlig passage. Bild: A Mørk
Med ett snitt genom huset skapas en överljusbelyst offentlig passage. Bild: A Mørk
Överst exklusiva bostäder. Bild: A Mørk
Överst exklusiva bostäder. Bild: A Mørk
Den yttre gestalten är tidsenlig: lutande fasader och fönster som hoppar i sidled. Bild: A Mørk
Den yttre gestalten är tidsenlig: lutande fasader och fönster som hoppar i sidled. Bild: A Mørk
Hotell Continental i Orgelpipan nås från Vasagatan och från Klarabergsgatan
Hotell Continental i Orgelpipan nås från Vasagatan och från Klarabergsgatan

Juryns kommentar

 

Ett hus som väcker känslor och tar plats i det offentliga rummet. Ett nav som sätter stadens befintliga och nya flöden i spel. Komplexa lösningar och funktioner som kopplar samman staden både vertikalt och horisontellt. En byggnad för både rörelse och möten.

Uppdaterad