7, Modellvillan

Det lilla huset rymmer åtta små lägenheter, varav hälften etagelägenheter med takkupor. Bild: Erik Lefvander
Det lilla huset rymmer åtta små lägenheter, varav hälften etagelägenheter med takkupor. Bild: Erik Lefvander

Enskededalens förstadsbebyggelse har fått en komplettering i trä som både passar in och sticker ut.

Fakta

Projekt: Modellvillan
Typ av projekt: Flerbostadshus
Fastighet: Modellvillan 21
Adress: Gamla Tyresövägen 310
Stadsdel: Enskededalen
Byggherre: Titania
Arkitekt: Arkitema
Ägare: Titania

Beskrivning

Längs Gamla Tyresövägen i kanten av Enskededalens småhusområde ligger några små, mera stadsmässiga flerbostadshus från 1920-talet.

Ett av dem hade en envånings utbyggnad för verksamheter som nu rivits och ersatts med ett kompakt bostadshus med åtta lägenheter, fyra små ettor på bottenvåningen och fyra något större etagelägenheter med en övervåning med takkupor i det brant lutande taket.

Fasaden är i lärkträ som vartefter kommer att gråna. Det befintliga huset har samtidigt totalrenoverats.

Bilder och karta

I kanten av Enskededalens småhusområde ligger några små stadsmässiga flerbostadshus från 1920-talet som nu har fått en komplettering i trä. Bild: Erik Lefvander
I kanten av Enskededalens småhusområde ligger några små stadsmässiga flerbostadshus från 1920-talet som nu har fått en kompletterande ny byggnad i trä. Bild: Erik Lefvander
Det lilla huset rymmer åtta små lägenheter, varav hälften etagelägenheter med takkupor. Bild: Erik Lefvander
Det lilla huset rymmer åtta små lägenheter, varav hälften etagelägenheter med takkupor. Bild: Erik Lefvander
Det brant lutande taket med vinkel. Bild: Erik Lefvander
Det brant lutande taket med vinkel. Bild: Erik Lefvander
Den släta träpanelen i än så länge gyllengult lärkträ sticker ut i den närmaste omgivningens putsarkitektur. Fasade kommer vartefter att gråna. Bild: Erik Lefvander
Den släta träpanelen i än så länge gyllengult lärkträ sticker ut i den närmaste omgivningens putsarkitektur. Fasaden kommer vartefter att gråna. Bild: Erik Lefvander
Den så kallade Modellvillan ligger på Gamla Tyresövägen 310.
Den så kallade Modellvillan ligger på Gamla Tyresövägen 310.

Juryns kommentar

 

Ett modigt materialval. I byggnaden finns en tydlig koppling mellan såväl det gamla och det nya, som skalorna i omgivningen. Den är till synes enkel men med finess, den tar plats utan att dominera.

Uppdaterad