6, Kungliga Musikhögskolan

Musikhögskolans nya anläggning spelar med rytmer av gammalt och nytt, tegel och puts, blänkande mässing och enkel plywood, ljusa foajéer och mörka musikrum. Bild: Åke E:son Lindman
Musikhögskolans nya anläggning spelar med rytmer av gammalt och nytt, tegel och puts, blänkande mässing och enkel plywood, ljusa foajéer och mörka musikrum. Bild: Åke E:son Lindman

Med nybygget har Musikhögskolan blivit mer publikt tillgänglig, samtidigt som befintliga stallbyggnader bevarats.

Fakta

Projekt: Kungliga Musikhögskolan
Typ av projekt: Universitetsbyggnad
Fastighet: Svea Artilleri 12
Adress: Valhallavägen 99
Stadsdel: Ladugårdsgärdet
Byggherre: Akademiska Hus
Arkitekt: Aix
Ägare: Akademiska Hus AB

Beskrivning

Musikhögskolan låg sedan 1950-talet i alltför trånga byggnader inpassade mellan det så kallade Stalletablissemangets byggnadsminnesmärkta byggnader.

Den nya anläggningen består av tre delar: en ny smalflygelbyggnad som skärm mot Lidingövägen med entréportik, stallet från 1886 som används som bibliotek och det största guldskimrande glashuset med foajé och publika konsertsalar.

Glashusets kommunikationer ligger i fasad för att synliggöra verksamheten. Här finns restaurang och entré till biblioteket och härifrån når man konsertsalarna med deras olika utformning för olika slags musik.

Gestaltningsteman är rytm och mässing med guldskimmer. Interiören är tänkt som en musikverkstad med enkla material som vitlaserad plywood.

Bilder och karta

Stallet från 1886 används som bibliotek. Bild: Åke E:son Lindman
Stallet från 1886 används som bibliotek. Bild: Åke E:son Lindman
Det största guldskimrande glashuset med foajé och konsertsalar. Bild: Åke E:son Lindman
Det största guldskimrande glashuset med foajé och konsertsalar. Bild: Åke E:son Lindman
Interiören är tänkt som en musikverkstad med enkla material som vitlaserad plywood. Bild: Åke E:son Lindman
Interiören är tänkt som en musikverkstad med enkla material som vitlaserad plywood. Bild: Åke E:son Lindman
Gestaltningsteman är rytm och mässing med guldskimmer. Bild: Åke E:son Lindman
Gestaltningsteman är rytm och mässing med guldskimmer. Bild: Åke E:son Lindman
Restaurangen har också guldskimmer. Bild: Åke E:son Lindman
Restaurangen har också guldskimmer. Bild: Åke E:son Lindman
Konsertsalarna har olika utformning för olika slags musik. Bild: Åke E:son Lindman
Konsertsalarna har olika utformning för olika slags musik. Bild: Åke E:son Lindman
Kungliga Musikhögskolan med adress Valhallavägen 99.
Kungliga Musikhögskolan med adress Valhallavägen 99.

Juryns kommentar

 

En monumental byggnad som tar plats, och samtidigt gör musikhögskolan och dess viktiga innehåll mer tillgänglig för allmänheten. Fasaderna anspelar på rytmik och saklighet med guldkant. Anläggningen är en välkomponerad blandning av gammalt och nytt där den gamla stallbyggnaden integrerats på ett fint sätt.

Uppdaterad