4, Grythundsgatan 5–11

Balkongräcken i olika gröna kulörer ska ge en illusorisk naturupplevelse. Bild: Lennart Johansson
Balkongräcken i olika gröna kulörer ska ge en illusorisk naturupplevelse. Bild: Lennart Johansson

Den kompakta formen är gemensam med Bobergs gasverk medan materialen erbjuder en hel palett av upplevelser.

Fakta

Projekt: Grythundsgatan 5–11
Typ av projekt: Flerbostadshus
Fastighet: Stora Sjöfallet 3
Adress: Grythundsgatan 5–11/Husarviksgatan 16 A/Jaktgatan 37–41
Stadsdel: Hjorthagen
Byggherre: Wallenstam
Arkitekt: Vera
Ägare: Stockholms stad

Beskrivning

Tre kubiska, kompakta hus med olika fasadutformning innehåller sammanlagt 121 lägenheter med hyresrätt. Liksom Bobergs gasverksbyggnader är de tydliga solitärer med gemensamma proportioner och hela balkongfasader.

Hus 3, närmast Husarviken, har balkongfasader i mörklaserad karosseripanel och husfasader i stående tegelskift med inslag av glaserat tegel.

Hus 4 har balkongräcken av mörkgrön sträckmetall och olika gröna kulörer som ska ge en illusorisk naturupplevelse.

Hus 5 har en reducerad klassicism i vitgrå puts, balkongkolonnad och entré med granitomfattning. Alla husen är punkthus med 4,10 respektive 6 lägenheter per plan. Lägenheterna är till stor del enkelsidiga ettor och tvåor.

Bilder och karta

En gemensam hustyp, kompakta punkthus i 6–8 våningar, har fått olika beklädnad i ett spektrum av färger och associationer till arkitekturstilar. Bild: Kalle Söderman
En gemensam hustyp, kompakta punkthus i 6–8 våningar, har fått olika beklädnad i ett spektrum av färger och associationer till arkitekturstilar. Bild: Kalle Söderman
Balkongräcken i olika gröna kulörer ska ge en illusorisk naturupplevelse. Bild: Lennart Johansson
Balkongräcken i olika gröna kulörer ska ge en illusorisk naturupplevelse. Bild: Lennart Johansson
Alla husen är punkthus med till stor del ettor och tvårumslägenheter.  Bild: Kalle Söderman
Alla husen är punkthus med till stor del ettor och tvårumslägenheter. Bild: Kalle Söderman
Balkongfasader i mörklaserad karosseripanel. Bild: Lennart Johansson
Balkongfasader i mörklaserad karosseripanel. Bild: Lennart Johansson
Bild: Lennart Johansson
Bild: Lennart Johansson
Alla tre husens lägenheter är hyresrätter. Bild: Kalle Söderman
Alla tre husens lägenheter är hyresrätter. Bild: Kalle Söderman
Liksom Bobergs gasverksbyggnader är de tydliga solitärer med hela balkongfasader. Bild: Kalle Söderman
Liksom Bobergs gasverksbyggnader är de tydliga solitärer med hela balkongfasader. Bild: Kalle Söderman
Alla husen är punkthus. Bild: Kalle Söderman
Alla husen är punkthus. Bild: Kalle Söderman

Juryns kommentar

 

De tre husen skapar en ensemble av delvis disparata byggnader, men som i sina volymer bidrar till en helhet i det annars varierade området. En stringent arkitektur med fint utförda detaljer som ger många intryck. Enkelt, konsekvent och med få komponenter.

Uppdaterad