3, Förskolan Ferdinand

Gården på taket och parken nås också via trappa från gatan. Foto: Lennart Johansson
Gården på taket och parken nås också via trappa från gatan. Foto: Lennart Johansson

Entrén mot gatan är stadsmässig medan förskolans gård förlagts på taket, intill Norra Djurgårdsstadens centrala park.

Fakta

Projekt: Förskolan Ferdinand
Typ av projekt: Förskola
Fastighet: Domarudden 1
Adress: Jaktgatan 38–40
Stadsdel: Östermalm
Byggherre: Wallenstam
Arkitekt: Vera
Ägare: Stockholms stad

Beskrivning

Centralt i Norra Djurgårdsstaden ligger den bevarade gasklockan och gasverkets kontorsvilla i en befintlig park med uppvuxna träd, den enda i området. Här har en förskola för 75 barn byggts i suterrängläge med lekgård på taket i anslutning till parken.

Entréerna ligger i nischer i varsin ända av gatufasaden, vilket ger plats för barnen att samlas utomhus innan de ger sig ut på trottoaren.

Lekrummen ligger ljust längs gatufasaden medan en större samlingssal längre in får överljus från en lanternin som reser sig som en lekskulptur på gården.

Bottenvåningens snickerier mot gatan har varm träfärg som kröns av en tre meter hög mur i svarta matrisgjutna betongblock som anknyter till parkens stödmurar i granit och betong.

Bilder och karta

Förskolan ligger invid den bevarade gasklockan och kontorsvillan. Bild: Kalle Söderman
Förskolan ligger invid den bevarade gasklockan och kontorsvillan. Bild: Kalle Söderman
Finsnickeri på den stadsmässiga suterrängvåningen. Bild: Lennart Johansson
Finsnickeri på den stadsmässiga suterrängvåningen. Bild: Lennart Johansson
Förskolan i suterrängläge har en lekgård i anslutning till parken. Bild: Kalle Söderman
Förskolan i suterrängläge har en lekgård i anslutning till parken. Bild: Kalle Söderman
Lekgården ligger precis invid parken. Bild: Lennart Johansson
Lekgården ligger precis invid parken. Bild: Lennart Johansson
Förskolan har plats för 75 barn. Bild: Kalle Söderman
Förskolan har plats för 75 barn. Bild: Kalle Söderman
Samlingssalen får överljus från lanterninen. Bild: Kalle Söderman
Samlingssalen får överljus från lanterninen. Bild: Kalle Söderman
Förskolan Ferdinand ligger i hörnet av Grythundsgatan och Jaktgatan.
Förskolan Ferdinand ligger i hörnet av Grythundsgatan och Jaktgatan.

Juryns kommentar

 

Roligt och lekfullt, samtidigt allvarligt och sakligt. Den balanserar varsamt det hårda med det mjuka och det offentliga med det informella. Förskolan tar fint hand om platsen och anknyter till såväl naturen som gatan.

 

Uppdaterad