2, Flerbostadshus Vällingby

Lamellerna på tvärs mot terrängen gör Solursparken synlig från gatan. Bild: Tove Freiij
Lamellerna på tvärs mot terrängen gör Solursparken synlig från gatan. Bild: Tove Freij

Tre nya bostadshus knyter an till platsen: terrängen och 1950-talets typologi av punkthus och terrasshus.

Fakta

Projekt: Flerbostadshus, Vällingby
Typ av projekt: Flerbostadshus
Fastighet: Stämpelfärgen 3
Adress: Härjedalsgatan 17
Stadsdel: Vällingby
Byggherre: Svenska Bostäder/Karin Ståhl
Arkitekt: Vera
Ägare: Svenska Bostäder

Beskrivning

På en kulle norr om Vällingby centrum ligger Solursparken. Här finns också tidstypiska bostadshus från1950-talet, både terrasshus och punkthus, som ansluter väl till terrängen. På kullens norrsida låg tidigare en teknikbyggnad för Svenska Bostäders förvaltning. Här har tre nya bostadshus med putsade fasader byggts.

De anknyter till omgivningens typologi. I grunden är de utdragna punkthus med ett enda trapphus. De trappar upp efter terrängen i 3–5 våningar och släpper ner ljus på gatan samtidigt som de ger siktlinjer upp mot kullen. Trapphuset är förlängt till en korridor som betjänar upp till sex lägenheter per våningsplan. På gavlarna med fönster från tre håll ligger fyrarummare. Däremellan ligger enkelsidiga ettor och tvåor. Under husen finns ett gemensamt garage.

Bilder och karta

Husen trappar upp efter terrängen och släpper ner ljus på gatan. Bild: Tove Freiij
Husen trappar upp efter terrängen och släpper ner ljus på gatan. Bild: Tove Freiij
Lamellerna på tvärs mot terrängen gör Solursparken synlig från gatan. Bild: Tove Freiij
Lamellerna på tvärs mot terrängen gör Solursparken synlig från gatan. Bild: Tove Freij
Trapphuset är förlängt till en korridor som betjänar upp till sex lägenheter per våningsplan. Bild: Tove Freiij
Trapphuset är förlängt till en korridor som betjänar upp till sex lägenheter per våningsplan. Bild: Tove Freiij
Gavlarna har fönster från tre håll. Bild: Tove Freiij
Gavlarna har fönster från tre håll. Bild: Tove Freiij
Portikerna och "terrasseringen" av husen anknyter till befintliga hustyper i omgivningen från 1950-talet. Bild: Tove Freiij
Portikerna och "terrasseringen" av husen anknyter till befintliga hustyper i omgivningen från 1950-talet. Bild: Tove Freiij
Flerbostadshusen i Stämpelfärgen 3 ligger på Härjedalsgatan 17
Flerbostadshusen i Stämpelfärgen 3 ligger på Härjedalsgatan 17

Juryns kommentar

 

Tre nya bostadshus som är väl inpassade i sin närmiljö och i terrängen. De är goda exempel på smart och välbyggd vardagsarkitektur. De har identitet men gör sig inte till. Ett utmärkt sätt att möta behovet av bostäder i befintliga miljöer med enkelhet och ändå med kvalitet.

Uppdaterad