1, Bro över Rinkebystråket

Bro över Rinkebystråket. Bild: Kasper Dudzik
Bro över Rinkebystråket. Bild: Kasper Dudzik

Den trafikseparerade bilgatan har blivit gångstråk och den nya lätta bron skapar en plats att stanna till på.

Fakta

Projekt: Bro över Rinkebystråket
Typ av projekt: Bro
Adress: Rinkebystråket
Stadsdel: Rinkeby
Byggherre: Stockholms stad
Arkitekt: & Rundquist
Ägare: Stockholms stad

Beskrivning

Rinkebystråket är en omvandling av en nedsänkt, trafikseparerad bilgata till gångstråk med butiker och verksamheter. Det ställer också nya krav på broar över gatan. De ska vara en plats och inte bara en passage och dessutom samverka med gångstråket.

Den nya bron är en lätt stålbro, som en vacker, exotisk insekt, med tunn brobana, genomsiktligt räcke och uppbruten, perforerad undersida belyst inifrån. Skalet är mässingsfärgat. Bron har tre spann med en sammanlagd längd av 32 meter. Bredden är större på brons mitt och inbjuder till att stanna till där.

Bilder och karta

Bredden är större på brons mitt. Bild: Kasper Dudzik
Bredden är större på brons mitt. Bild: Kasper Dudzik
Bro över Rinkebystråket. Bild: Kasper Dudzik
Bro över Rinkebystråket. Bild: Kasper Dudzik
Den lätta stålkonstruktionen är tunn från sidan och perforerad under med belysning inifrån. Bild: Kasper Dudzik
Den lätta stålkonstruktionen är tunn från sidan och perforerad under med belysning inifrån. Bild: Kasper Dudzik
Brons skal är mässingsfärgat. Bild: Kasper Dudzik
Brons skal är mässingsfärgat. Bild: Kasper Dudzik
Bron är bredare mitt på för att inbjuda att stanna till. Bild: Kasper Dudzik
Bron är bredare mitt på för att inbjuda att stanna till. Bild: Kasper Dudzik
Brons genomsiktliga räcke. Bild: Kasper Dudzik
Brons genomsiktliga räcke. Bild: Kasper Dudzik
Bron går över Rinkebystråket.
Bron går över Rinkebystråket.

Juryns kommentar

 

Ingenjörskonst möter arkitektur med mänsklig utgångspunkt. Bron ger trafiksepareringen ett nytt ansikte och därmed också nya möjligheter. Den är anpassad efter de boendes behov med sin mötesplats på mitten. Den stärker områdets identitet med ett skulpturalt uttryck. Enkelt, tydligt och fantasifullt.

Uppdaterad