Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Växthusvägens förlängning

Hässelby Villastad
Genomfört

Järfälla kommun och Stockholms stad har byggt en ny förbindelse för bilar, cyklister och gående.

Projektfakta

Vad?

Växthusvägen i Hässelby har förlängts med en ny vägsträcka som ansluter till Vinlandsvägen i Järfälla. En positiv effekt utöver en ny väg för bilar, cyklister och gående, är möjligheten till nya busslinjer mellan kommunerna.

Stor hänsyn har tagits till miljön i området där vägen byggts, bland annat genom skydd av naturmarken utanför vägområdet, bullerplank och så kallade grodtunnlar.

Frågor och svar om Växthusvägens förlängning (pdf)

Varför?

Den nya vägsträckan avlastar den idag hårt trafikerade Skälbyvägen i Järfälla.

Vem?

Järfälla kommun i samarbete med Stockholms stad.

Järfälla kommuns information om projektet

När?

Arbetet startade januari–februari 2015. Den nya vägen invigdes 1 juni 2017.

Kontakt

Järfälla kommuns servicecenter

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden