Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Växthusvägen

Hässelby Villastad
Genomfört

En ny gång- och cykelbana har byggts på Växthusvägen mellan Blomsterkungsvägen och Skälbyvägen. Det gjordes i samband med att Växthusvägen förlängdes från Hässelby till Järfälla. Den nya cykelbanan är en viktig länk i ett regionalt cykelstråk för arbetspendling.

Projektfakta

Vad?

En ny gång- och cykelbana har byggts mellan Blomsterkungsvägen och Skälbyvägen, cirka 400 meter. Vid Skälbyvägen byggs den ihop med den befintliga cykelbanan.

För att öka säkerheten för de som går och cyklar har ett upphöjt övergångsställe att byggts över Växthusvägen vid Skälbyvägen, liksom vid rondellen där Växthusvägen-Blomsterkungsvägen. Belysningen har också rustats upp för att bli mer energisnål.

Målet med den nya gång- och cykelbanan är att fler ska välja att arbetspendla med cykel.

Varför?

Växthusvägen är del i ett regionalt cykelstråk, men idag finns ingen gång- och cykelbana mellan Blomsterkungsvägen och Skälbyvägen. Därför ska framkomligheten förbättras och säkerheten ökas, framförallt för de som går och cyklar.

När?

Arbetet med cykelbanan blev klart hösten 2016. Växthusvägens förlängning för biltrafik blev klar i maj 2017.

Vem?

Stockholms stad i samarbete med Järfälla kommun.

Järfällas information om projektet

Kontakt

Järfälla kommuns servicecenter

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden