Bilar, gående och cyklister på bron över stambanan i Västberga Allé
Visionsbild Västberga allé. Bild: GWSK Arkitekter AB, Sven Svensson

Ny bro över Västberga Allé

Västberga
Genomfört

Bron över stambanan för Västberga Allé byggdes 1961. Den har bytts ut till en ny bågbro som ger bättre framkomlighet och säkerhet för gång-, cykel- och biltrafik i området Västberga Allé.

Projektfakta

Gammal bro ersattes av ny med bredare gång- och cykelbana

Den nya bron över stambanan har byggts samtidigt som all trafik på spåren har fortsatt. Arbetet har krävt stor precision och ställt höga krav på säkerheten. Bron över Åbyvägen har också fått en uppfräschning och en helt ny gång- och cykelbro har byggts över Åbyvägen skild från övrig trafik.

Förbättrad framkomlighet och och säkerhet på den nya bron

Stockholms stad förbättrar framkomligheten och säkerheten på vägar och gator för alla stockholmare. Bron över stambanan i Västberga Allé är trafikerad av tung trafik, personbilar, gående och cyklister. Bron har bytts ut, den nya bron är försedd med bredare gång- och cykelbana så att framkomligheten och säkerheten har förbättrats.

Bron byggdes 2015–2017 av Stockholms stad

Byggstart var i november 2015, området kring broarna stängdes av för all trafik från 14 december. Arbetet avslutades 9 juni 2017 då broarna öppnade för trafik. Stockholms stad genomförde projektet.

Pågående arbeten

Nu är broarna över Åbyvägen och den stora bron över stambanan öppna för trafik.

Det kvarstår en del återställningsarbeten vilket innebär att en del maskiner är kvar i området runt broarna. Därför kommer det fortsatt att vara en viss påverkan på trafiken på Åbyvägen, kring kyrkogården samt för gång- och cykeltrafiken under kortare perioder. Även nere i spårområdet kvarstår en del återställningsarbeten.

De arbeten som ska utföras i spårområdet kommer att utföras nattetid då det finns möjlighet att ha en del av spåren avstängda, vilket krävs för att kunna utföra arbete nära järnvägen.

Arbetet beräknas vara helt avslutat i slutet av juni.

Påverkan i närområdet

Trafikpåverkan – framkomlighet

Bron över stambanan vid Västberga Allé och broarna över Åbyvägen är nu öppnade för trafik.

Busslinjerna 143 och 165 har fortfarande flyttade hållplatser med ändrade körvägar och turer under en period till.
Besök vänligen sl.se för mer information om busslinjerna.

Återställningsarbetena kommer periodvis att inskränka på antalet körfält på Åbyvägen och begränsa framkomligheten. Periodvis kommer även framkomligheten för gång- och cykeltrafiken att vara begränsad. Det återstår även en del arbeten kring kyrkogårdens parkering och infart.

Besök gärna den här sidan ofta då den senaste informationen om projektet uppdateras allt eftersom arbetet fortskrider.

Vi tackar för er förståelse och hoppas på fortsatt tålamod.

Kontakt

Trafikkontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden