Storvuxna träd i Enkehusparken. Foto: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
Storvuxna träd i Enkehusparken. Foto: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
Projekt Planerat

Enkehusparken

Vasastaden

Parken ska rustas upp för att möta behovet av attraktiva, trygga och tillgängliga parker.

Projektfakta

Vad?

Enkehusparken är en större kvarterspark, belägen mellan Norrtullsgatan, Vanadisvägen och Upplandsgatan i Vasastan. Parken uppfördes 1877, då som trädgård till det så kallade Enkehuset och den är idag kulturhistoriskt värdefull. Parken är nästan helt omsluten av byggnader, där finns många stora, gamla träd och i dess norra del finns en mindre lekplats. En skola finns i anslutning till parken, liksom en förskola och en restaurang. Flera andra förskolor i närheten har lekplatsen som utflyktsmål och hundägare besöker ofta parken.

Varför?

Besökstrycket i parkerna på Norrmalm är högt, andelen parkyta/invånare är lägst i Stockholm och antalet besökare i stadsdelsområdets parker väntas öka ytterligare i takt med att staden växer. Behov finns kring att se över dispositionen av Enkehusparkens olika delar, lekplatsens utformning och hur gräsytorna kan bli mer vitala och användbara. En plan för parkens träd och övriga vegetation behövs också.

När?

Under mars-april 2016 hölls en tidig dialog med allmänheten kring parkens förnyelse. Efter det togs ett programförslag till upprustning fram och i oktober 2016 hölls ett samråd om förslaget. Programmet är planerat att antas i stadsdelsnämnden i december 2016. Under 2017 sker projektering och upprustningen genomförs 2018.

Vem?

Norrmalms stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

 

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Uppdaterad