Bild: Selander Ax Arkitekter AB
Fasader

Vilan 24 och 25

Vasastaden
Pågående

Om- och påbyggnad av befintligt flerbostadshus. Om- och påbyggnaden utformas med indragen fasad.

Projektfakta

Vad?

Om- och påbyggnad av befintligt flerbostadshus. Om- och påbyggnaden utformas med indragen fasad för att minska den visuella påverkan på grannfastigheterna och från Vanadislunden. Planen bekräftar även pågående skolverksamhet i våning 2-4. För våning 2-4 tillåts även kontor och centrumverksamhet.

När?

Laga kraft  2016 -06-22

Vem?

Brf Vandislunden

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och se planarbetet fram till dess att beslut fattades.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Sofia Eriksson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden