Vy från Barnhusbron.
Vy från Barnhusbron.

Sabbatsberg 18

Vasastaden
Pågående

Svenska Bostäder planerar att bygga ett punkthus med 40 hyresrätter och bottenvåning med lokal för centrumändamål i anslutning till Tegnérgatan.

Projektfakta

Vad?

I anslutning till Tegnérgatan och Hälsobrunnsgatan ska ett nytt punkthus byggas på ett område som idag används som vändplan och parkering. Byggnaden kommer att rymma 40 hyreslägenheter om 1 till 4 rum och kök. På bottenvåningen mot Tegnérgatan kommer huset innehålla en lokal för centrumändamål, exempelvis butik, café eller restaurang. Byggnadens placering och lokaler kan bidra till att det blir mer liv och rörelse i området och att det därmed blir en tryggare plats i staden. 

Varför?

Stockholm växer och fler bostäder behövs. I budget för Stockholms stad 2015 beslutades att 40 000 bostäder ska uppföras fram till 2020 och att det till 2030 ska byggas 140 000 bostäder. Staden har även som mål att skapa en attraktiv, levande och trygg stadskärna med förutsättningar till ett bredare utbud av bostäder, verksamheter, kultur och service.

När?

Laga kraft - 28 juli 2016

Vem?

Svenska Bostäder är byggherre.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och se planarbetet fram till dess att beslut fattades.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Tara Nezhadi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden