Del av innegård som planeras bebyggas

Nebulosan 18

Vasastaden
Planerat

Mindre utbyggnad av ett gårdshus i anslutning till en restaurang.

Projektfakta

Vad?

En mindre tillbyggnad av ett gårdshus i kvarteret Nebulosan 18 på Dalagatan 46 i Vasastaden byggs för att bättre rymma den restaurang som finns i huset. Utbyggnaden är ett plan och invändigt sammansbunden med befintlig restauranglokal. Utbyggnaden utformas så att den inte hindrar vid gårdshusets bostadsentré mot gården.

När?

Plansamråd April 2013.
Antagande i byggnadsnämnden Maj 2013.

Vem?

Fastigheten ägs av Wasahof Förvaltning AB. 

Skiss över planerad byggnad i ett plan
Skiss över planerad byggnad

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Torbjörn Johansson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden