Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Vårfrugillet

Bredäng
Planerat

Planförslaget möjliggör nybyggnation av tre punkthus om totalt cirka 120 lägenheter vid Ålgrytevägen i Bredäng.

Projektfakta

Vad?

Planområdet ligger väster om kvarteret Vårfrugillet i nordvästra utkanten utav Bredäng. Området består idag av obebyggd mark i form av lövskog och hällmark. I närheten av planområdet finns Sätraskogens naturreservat, Bredängs camping med minigolfbana och Mälarstranden med Mälarhöjdsbadet.

Bredängs centrum ligger cirka 700 meter från planområdet. I centrumet finns bibliotek, vårdcentral, mataffärer, restauranger, tunnelbana med mera. I anslutning till centrumet ligger även Bredängsskolan och Bredängshallen.

Granskningsförslaget baseras på ett förslag med tre smala punkthus på 9, 13 respektive 16 våningar på den obebyggda marken väster om kvarteret Vårfrugillet vid Ålgrytevägen i Bredäng. Totalt planeras drygt 120 lägenheter mellan ett till fyra rum och kök, med merparten små lägenheter.

Mellan husen kommer det finnas ett gårdstorg som är öppet mot Ålgrytevägen. Parkering kommer ske huvudsakligen i garage.

En konsekvens av planförslaget är att den befintliga stigen till Sätraskogens naturreservat behöver flyttas.

Varför?

Redan år 2020 beräknas Stockholms Stad nå en miljon invånare. För att möta den växande befolkningens behov nu och i framtiden planerar staden att skapa fler bostäder, arbetsplatser och service i områden som redan har utbyggd kollektivtrafik.

Planområdet finns utpekat i Områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg (2007) som ett möjligt utbyggnadsområde för flerbostadshus, och är även en del i det pågående projektet Fokus Skärholmen med inriktning att skapa minst 4000 nya bostäder i stadsdelsnämndsområdet.

När?

Samråd genomfördes 15 mars-22 april 2016.
Granskning genomfördes 18 januari – 15 februari 2017.
Beslut i Stadsbyggnadsnämnden beräknas till andra/tredje kvartalet 2017

Vem?

Byggherre är Åke Sundvall.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Louise Bergman

Projektledare, exploateringskontoret

Joel Berring

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Andreas Liljefors

Kommunikatör, exploateringskontoret

Projekt i Bredäng

Projekt i Skärholmen

Stadsbyggnadsprocessen

Så planeras staden 

Många vill bo i Stockholm, därför finns ett behov att bygga fler bostäder, arbetsplatser och bättre service. En rad olika regler, behov och idéer avgör var och hur staden ska bygga.

Läs mer om stadsbyggnadsprocessen och hur det går till när staden planerar för att växa.