Fastigheten Väduren 10 är markerad med streckad linje. Öster om fastigheten ses Birger Jarlsgatan och i bildens övre vänstra hörn ses en del av Vanadislunden.
Fastigheten Väduren 10 är markerad med streckad linje. Öster om fastigheten ses Birger Jarlsgatan och i bildens övre vänstra hörn ses en del av Vanadislunden.

Väduren 10

Vasastaden
Planerat

Projektfakta

Vad?

Projektet innebär att fastigheten Väduren 10 i Vasastaden kompletteras med ett gårdshus med cirka 15 lägenheter. Lägenheterna avses uppföras som hyresrätter. Fastigheten utgörs av ett bostadshus i 7 våningar med takpåbyggnad mot Birger Jarlsgatan. Byggnaden har idag totalt 32 hyreslägenheter och i husets bottenvåning bedrivs restaurangverksamhet.

Varför?

Planförslaget utgör ett positivt tillskott av flera nya bostäder i ett attraktivt läge i Vasastaden. Fastigheten ligger på Birger Jarlsgatan 101 mellan Birger Jarlsgatan, Frejgatan, Roslagsgatan och Surbrunnsgatan. Kvarteret är beläget i närheten av Vanadislunden

När?

  • Plansamråd kvartal 4 2017
  • Granskning kvartal 1 2018
  • Antagande kvartal 2 2018

Vem?

Fastigheten ägs av VÄDURENTIO AB. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anders Åström

Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret