Biblioteket. Illustration Nyréns Arkitektkontor
Projekt Pågående

Utveckling av Medborgarhuset

Södermalm

Stockholms stad ska rusta upp och utveckla Medborgarhuset på Södermalm, Medborgarhuset 1. Projektet ska göra Medborgarhuset till en mer attraktiv och tillgänglig mötesplats. Inriktningen på verksamheten kommer även fortsättningsvis att vara ”kropp, själ och bildning”, enligt det ursprungliga konceptet för huset. Projektet kan på ett positivt sätt bidra till utvecklingen i hela närområdet runt Medborgarplatsen.

Projektfakta

Vi rustar upp och utvecklar Medborgarhuset

Nya Medborgarhuset ska bli en mer attraktiv och tillgänglig mötesplats. Huset ska bli mer tillgängligt för alla bland annat genom en ny gemensam entré från Medborgarplatsen, och nya entréer från Götgatan och tunnelbaneplan. Det ska bli möjligt att röra sig inom byggnaden mellan de olika verksamheterna, genom inre promenadstråk och fler allmänna ytor. Nya funktioner, som ett café, bidrar ytterligare till att stärka Medborgarhuset som mötesplats.

Forsgrenska badet rustas upp och blir en mer modern och funktionell badanläggning.

Biblioteket flyttas till andra sidan huset och får en ny entré från Götgatan. Biblioteket får större publika ytor och barnavdelningen blir mycket större.

Trafikkontoret kommer också att i ett eget projekt lägga om trafiken, bredda trottoaren och eventuellt plantera nya träd på den södra sidan av huset. Här planerar vi också för en servering i bottenplan på huset. Sammanfattningsvis skapar arbetena en ljusare och tryggare närmiljö på en sida av Medborgarhuset som idag upplevs som stängd och otrygg.

Medborgarhuset är ”blåklassad” enligt Stadsmuseets klassificering av kulturhistoriska byggnader och ska därför utvecklas med stor varsamhet för de kulturhistoriska värdena.

Medborgarhuset har stora renoverings- och utvecklingsbehov

Medborgarhuset byggdes 1939 och har idag stora renoverings- och utvecklingsbehov. Det finns exempelvis ingen gemensam entré till huset och det går inte att röra sig mellan olika verksamheter inom byggnaden. Byggnadens utformning skapar också en upplevd barriär i kontakten med Medborgarplatsen.

De kommunala verksamheter som finns i huset idag behöver också få mer ändamålsenliga och i vissa fall större lokaler för att kunna ta emot fler besökare.

Medborgarhuset har också behov av fler allmänna ytor och nya funktioner som exempelvis ett café.

Det här händer nu i projektet

Beslut om Medborgarhuset har behandlats i kommunfullmäktige i december 2017. Från januari 2018 är ombyggnaden i full produktion. Vi beräknar att öppna nya Medborgarhuset sommaren 2020.

Under tiden som Medborgarhuset håller stängt bedriver några av hyresgästerna verksamhet på andra platser:

  • En del av Kulturskolan finns nu i Söderhallarna. Kulturskolans teater- och dansverksamhet finns i en nybyggd paviljong vid Allhelgonakyrkan.
  • Biblioteket har öppnat en filial i Söderhallarna.
  • Sensus studieförbund finns i lokaler på Torkel Knutssonsgatan 37.

Huvudansvarig är Stockholms stad

Huvudansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret som förvaltar fastigheten. Idrottsförvaltningen ansvarar för Forsgrenska badet och Kulturförvaltningen för biblioteket och Kulturskolan.

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Karin Westling

Projektledare, fastighetskontoret

Linda Laine

Kommunikationsstrateg, fastighetskontoret

Presskontakt

Anna Wåglund

Enhetschef, Kulturförvaltningen, Stockholms stadsbibliotek

Bildgalleri

Entre. Illustration Nyréns Arkitektkontor
Fasad mot söder. Illustration Nyréns Arkitektkontor
Forsgrenska badet. Illustration Nyréns Arkitektkontor
Tunnelbaneéntre. Illustration Nyréns Arkitektkontor

Medborgardialog

Medborgarhusets tillkomst

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad