Kartbild med område markerat.
Grön markering på kartan visar området Hässelby Strand Centrum. Karta: Stockholms stad.
Projekt Pågående

Utveckling av Hässelby Strand centrum

Hässelby Strand

I Hässelby strand centrum pågår byggnation av flera lägenheter, lokaler för olika verksamheter samt ett nytt torg och nya gator.

Projektfakta

200 nya bostäder och nytt torg

Vid årsskiftet 2000-2001 sålde Stockholms stad Hässelby strand centrum, förutom kyrkan, till byggbolaget Skanska. Skanska har därefter överlåtit några av projekten till andra byggaktörer, som Hökerum Bygg och Alm Equity.

Centralt i Hässelby strand har Alm Equity byggt ett högt hus på fastigheten Piedestalen 1. Huset innehåller bostäder och i husets bottenplan finns lokaler och matvarubutik. Bredvid detta hus, på fastigheten Myntkabinettet 1, byggs ytterligare ett hus som innehåller bostäder och lokaler i delar av gatuplanet.

Totalt kommer det att byggas cirka 200 bostäder, samtliga bostadsrätter, inom Hässelby strand centrum. Flera av dessa har redan färdigställts.

Stockholms stad bygger torg och rondell med start 2018

Exploateringskontoret kommer att anlägga ett nytt torg, Maltesholmstorget, som ligger söder om Fyrspannsgatan, norr om kyrkan. Exploateringskontoret bygger också en rondell vid korsningen Maltesholmsvägen/Aprikosgatan. Byggstart av torg och rondell beräknas till sommaren 2018. Hela projektet beräknas vara klart 2019.

Skanska, Hökerum Bygg och Alm Equity är byggaktörer

Byggaktörer i projektet är Skanska, Hökerum Bygg och Alm Equity.

Huset vid kvarteret Jaktpaviljongen 4, den plats där förskolan Maltesholmsvägen 150-152 tidigare låg, har Skanska byggt. Inflyttning har ägt rum.

Kvarteret Hundgården, där stationsbyggnaden ligger, byggstartades hösten 2012 av Hökerum Bygg. Inflyttning har ägt rum.

Byggherren Alm Equity har byggt färdigt huset på Piedestalen 1. Alm Equity ska även bebygga Myntkabinettet 1. Byggnation pågår och arbetena beräknas vara avslutade under slutet av 2018.

Påverkan i närområdet

En viss ökning av trafik, damm och buller, bland annat från transportfordon, kan märkas i närområdet.

Stort behov av bostäder

Det finns ett stort behov av nya bostäder i Stockholm. Alla delar av Stockholm ses över för att bidra till framtidens bostadsförsörjning. I Hässelby strand centrum pågår byggnation av flera lägenheter, lokaler för olika verksamheter samt ett nytt torg och nya gator.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Kontakt

Margaretha Larsson Almqvist

Projektledare, Exploateringskontoret

Lilly Lwam Abraham

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad