Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Genomfört

Utbyggnad av handelsbyggnad vid Tallkrogsplan

Tallkrogen

Vid Tallkrogsplan planeras en utbyggnad av befintlig handelsbyggnad.

Projektfakta

Vad?

För att kunna bygga ut en befintlig handelsbyggnad mot Tallkrogsvägen respektive Kaggeholmsvägen har detaljplanen Ölet 2 ändrats. Tillbyggnaden är begränsad till ett våningsplan.

När?

Detaljplanen vann laga kraft 2015-05-02.
Genomförandetiden gäller fem år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.
Utbyggnaden är klar.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar från planarbetet.
Bygg- och plantjänsten

 

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Uppdaterad