Fördelningsstationen sedd från Gustav III:s väg.
Fördelningsstationen sedd från Gustav III:s väg.
Projekt Planerat

Utbyggnad av befintlig fördelningsstation

Nockeby

Planförslaget på fastigheten Marginalen 1 innebär en utbyggnad av befintlig fördelningsstation för elförsörjning vid Gustav III:s väg i Nockeby.

Vad

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av befintlig fördelningsstation på fastigheten Marginalen 1, vid Gustav III:s väg i Nockeby.

Utbyggnaden av fördelningsstationen med ytterligare en transformator behövs för att kunna säkerställa elförsörjningen till omrpdet. Förslaget innebär en utökning av nuvarande planområde och tomträtt.

Planen medger även byggrätt utöver planerad utbyggnad för att möjliggöra framtida tillägg av fördelningsstationen. 

Vem

Fastigheten Marginalen1 ägs av Stockholms stad och är upplåten med tomträtt till Ellevio AB. Åkeshov 1:1 och Nockeby 1:1 ägs av Stockholms stad. Planområdet omfattar drygt 1300kvadratmeter.

När

  • Samråd 2017-03-21 – 2017-05-02
  • Granskning 3: e kvartalet 2017
  • Antagande 4: e kvartalen 2017

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Situationsplan där planerad utbyggnad är markerad med tjocka svarta linjer. Bildkälla: ÅF-Infrastructure
Situationsplan där planerad utbyggnad är markerad med tjocka svarta linjer. Bildkälla: ÅF-Infrastructure
Fotomontage som visar fasaden mot Gustav III:s väg. Föreslagen utbyggnad markerat med rött. Det tillkommande ställverket till vänster i bild. Bildkälla: Ellevio AB
Fotomontage som visar fasaden mot Gustav III:s väg. Föreslagen utbyggnad markerat med rött. Det tillkommande ställverket till vänster i bild. Bildkälla: Ellevio AB

Kontakt

Christine Markvi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad