Visionsbild på Primulas nya hus i kvarteret Understen 1 i Kärrtorp.
Det nya huset sett från Vikstensvägen. Illustration: dinelljohansson

Understen 1

Kärrtorp
Planerat

Staden och Primula planerar att bygga ett punkthus i fem våningar med totalt 17 lägenheter utmed Vikstensvägen. Under perioden 21 juni - 2 augusti 2017 är detaljplanen på granskning.

Projektfakta

Vad?

Staden och Primula planerar att bygga ett punkthus i fem våningar med totalt 17 lägenheter. De flesta blir två- eller fyrarumslägenheter. Det nya huset ligger utmed Vikstensvägen och får sin entré ut mot gatan.

Grönskan på gården kommer att bevaras så långt det är möjligt. Några av tallarna bedöms så viktiga för gårdens karaktär att de kommer att skyddas i detaljplanen. I samband med att huset byggs blir det även en upprustning av gården.

När?

Samråd om detaljplanen hölls under perioden 1 november – 13 december 2016. Samrådsmöte hölls den 24 november 2016. Just nu går staden igenom de synpunkter som kom in under samrådet och gör eventuella justeringar i detaljplanen. Den 21 juni - 2 augusti 2017 skickas det omarbetade förslaget ut på granskning. I slutet av 2017, preliminärt, antas planen i stadsbyggnadsnämnden.

Vem?

Detaljplanen tas fram av stadsbyggnadskontoret i samarbete med exploateringskontoret. Byggherre och tomträttshavare är Primula Byggnads AB.

Bildgalleri

Bilden visar det nya huset sett från gården.
Det nya huset sett från gården. Illustration: dinelljohansson
Bilden är en flygbild som visar det nya huset sett söderifrån.
Kvarteret Understen1 och det nya huset söderifrån. Bild: dinelljohansson
Bilden visar en situationsplan över området.
Situationsplan över detaljplaneområdet. Illustration: dinelljohansson

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Helena Hultgren

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Kristin Quistgaard

Projektledare, exploateringskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden