Cyklister på cykelbanan vid Ulvsundavägen
Ulvsundavägen

Ulvsundavägen

Ulvsunda, Ulvsunda industriområde
Pågående

Ulvsundavägen är en viktig länk i det regionala cykelvägnätet och ett prioriterat cykelstråk för pendling i Stockholms län. Varje dygn passerar cirka 1100 cyklister. Därför vill Stockholms stad öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för gående och cyklister.

Projektfakta

Vad?

För att göra det enklare och säkrare att cykla längs Ulvsundavägen planerar Stockholms stad, att i enlighet med stadens cykelplan, bygga en dubbelriktad gång- och cykelbana från Ulvsundaplan till Kvarnbacksvägen samt mellan infarten till Bromma flygplats och Köpsvängen. Dessutom ska korsningar tillgänglighetsanpassas och bli säkrare för cyklister och gående, busshållsplatser ska få en bättre utformning och belysningen förbättras.

För att göra det lättare att passera vid Ulvsundaplan kommer gatan som går parallellt med Drottningholmsvägen mellan Alviksplan och Ulvsundaplan att dubbelriktas för cyklister. Tillsammans med Stockholm konst har vi tagit fram ett förslag på konstnärlig utsmyckning mellan infarten mellan infarten till Bromma Blocks och Köpsvängen.

Varför?

Framkomligheten och trafiksäkerheten behöver förbättras för cyklister på Ulvsundavägen.

Syfte med de åtgärder som genomförs är att:

  • Öka framkomligheten och trafiksäkerheten längs sträckan och berörda korsningar
  • Förbättra sikten för cyklister
  • Skapa tydligare separation mellan gångbana och cykelbana
  • Förbättra belysningen längs med cykelbanan

Vem?

Stockholms stad.

När?

Byggstart juni 2017. Klart hösten 2018.

En signalreglerad korsning på Ulvsundavägen vid Margretelundsvägen byggdes under 2016.

Kontakt

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden