Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Tyrannen 15

Planerat

Inredning av vind på cirka 350 kvadratmeter fördelade på sju lägenheter.

Projektfakta

Vad?

Vindslägenheter planeras i befintlig fastighet, Tyrannen 15. Förslaget innebär möjlighet att uppföra lägenheter på fjärde våningen som idag används som vindsvåning. Cirka 350 kvm fördelade på sju lägenheter.

Planändringen innebär takkupor och takfönster på båda sidor av byggnaden.

När?

Granskning, kvartal 1 2017
Antagande, kvartal 2, 2017

Vem?

BRF Metropolen

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Ann-Sofi Rundquist

Ann-Sofi Rundquist

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden

Stadsbyggnadsprocessen

Så planeras staden 

Många vill bo i Stockholm, därför finns ett behov att bygga fler bostäder, arbetsplatser och bättre service. En rad olika regler, behov och idéer avgör var och hur staden ska bygga.

Läs mer om stadsbyggnadsprocessen och hur det går till när staden planerar för att växa.