Bild över föreslagen bebyggelse i kvarteret Horisonten, sett från Horisontvägen.
Bild över föreslagen bebyggelse i kvarteret Horisonten, sett från Horisontvägen.
Projekt Planerat

Tre parkeringshus byggs på bostäder i Skarpnäcks gård

Skarpnäcks gård

Förslag till detaljplan, Horisonten 3, Fallskärmen 2 och Flygledaren 3, som innebär att tre parkeringshus i Skarpnäcks gård byggs på med flerbostadshus i högst tre våningar.

Projektfakta

Vad?

Förslaget innebär att tre parkeringshus inom fastigheterna Horisonten 3, Fallskärmen 2 samt Flygledaren 3 i Skarpnäcks gård byggs på med 255 smålägenheter i flerbostadshus. Påbyggnaderna blir som högst tre våningar.

Fastigheterna ligger i ett kollektivtrafiknära läge vid Skarpnäcks tunnelbanestation. Smålägenheterna är tänkta för främst ungdomar.

Stadsdelen Skarpnäck är väl sammanhållen och tidigare ”orörd” och planens ambition är att tillföra stadsdelen nya värden - estetiska och funktionsmässiga.

Vem?

All mark inom detaljplaneområdet ägs av staden i nuläget och upplåts med tomträtt till Green Park S27 AB för Horisonten 3, Fallskärmen 2 och Flygledaren 3, till HSB Brf Luftskeppet i Stockholm för Luftskeppet 2 och till HSB Brf Fallskärmen i Stockholm för Fallskärmen 1. Skarpnäcks Gård 1:1 ägs av Stockholms kommun.

När?

Tidplan:

  • Start -PM 8 september 2016
  • Samråd 3 maj – 7 juni 2017
  • Granskning Q3 2017
  • Antagande Q4 2017

Bilder

Utsnitt som visar aktuella fastigheter för påbyggnad. Samtliga parkeringsfastigheter. De två nedersta ringarna visar kvarteret Horisonten 3.
Snedbild över Skarpnäcks sydöstra del, byggd av BGB och ritad av Arken arkitekter. De svarta taken tillhör parkeringshusen.
Snedbild över Skarpnäcks sydöstra del, byggd av BGB och ritad av Arken arkitekter. De svarta taken tillhör parkeringshusen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Hedda Nilsson Orviste

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Samråd om påbyggnad av bostäder ovanpå garage i Skarpnäck Gård

Förslag till detaljplan

Förslaget innebär att tre parkeringshus inom fastigheterna Horisonten 3, Fallskärmen 2 samt Flygledaren 3 i Skarpnäcks gård byggs på med 255 smålägenheter i flerbostadshus. Påbyggnaderna blir som högst tre våningar höga. Smålägenheterna är tänkta för främst ungdomar.

Planområde

Parkeringshusen i Horisonten 3 och Fallskärmen 2 är placerade längs Horisontvägen vid Pilotgatan respektive vid Segelflygsgatan. Parkeringshuset i Flygledaren 3 ligger vid Pilotgatan/Luftskeppsvägen. Samtliga hus utgör hörndelar i bostadskvarter.

Titta på förslaget

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 3 maj – 7 juni 2017 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Förslaget visas även i Skarpnäcks kulturhus, Skarpnäcks Allé 25 under samrådsperionden.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls den 17 maj klockan 17 – 19 i Skarpnäcks kulturhus, C-salen.

Uppdaterad