Kista Gård

Kista
Planerat

Kista Gård byggs sammanlagt cirka 900 lägenheter. Bostäder och arbetsplatser ska byggas i sex kvarter öster och väster om den gamla gården. Bebyggelsen utformas som slutna kvarter kring bullerskyddade gårdar och med entréer mot gatan.