Svandammsparken

Midsommarkransen
Pågående

Svandammsparken i Midsommarkransen rustas upp för att skapa en mer trivsam miljö. Parkens besökare har lämnat synpunkter och bidragit med idéer till utformningen. Arbetet påbörjas i september 2017.

Projektfakta

Vad?

Upprustningen av Svandammsparken omfattar i en första etapp den norra delen av parken. Under byggtiden är den södra delen öppen som vanligt.

Parken ska fylla behov för många olika besökare och det tar vi hänsyn till vid utformningen av parken. Stadens landskapsarkitekter har arbetat fram ett förslag på hur den nya parken ska se ut utifrån de synpunkter som kom in under en dialog med parkens besökare hösten 2015. Samråd, då allmänheten var välkommen att lämna synpunkter på programförslaget, pågick i april 2016.

När?

Upprustningen av Svandammsparken påbörjas i september 2017. Den första etappen ska vara klar till sommaren 2018 och omfattar norra delen av parken:

  • en större plaskdamm med teknikhus och toalett
  • lekplats för mindre barn
  • ny entré från Tellusborgsvägen/Oktobergatan
  • nya sittplatser
  • ny belysning
  • dåliga träd ersätts med nya

Under byggtiden kommer lekpark och plaskdamm att vara avstängda.

Södra delen av parken är öppen som vanligt och kommer rustas upp i en framtida etapp.

Vem?

Trafikkontoret tillsammans med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning driver projektet. Landskapsarkitekter är Nyréns Arkitektkontor. Entreprenörer är Y2 Anläggning AB.

Illustrationer

Kontakt

Hägersten-Liljeholmen

Trafikkontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden