Svandammsparken

Midsommarkransen
Planerat

Svandammsparken i Midsommarkransen ska rustas upp. Upprustningen sker etappvis och innebär att delar av parken kommer att vara öppna för besökare under hela byggtiden. Den första etappen omfattar upprustning av plaskdamm och småbarnslek. Byggstart är planerad till hösten 2017.

Projektfakta

Vad?

Parken ska fylla behov för många olika besökare och detta tar vi hänsyn till vid utformningen av parken. En dialog med parkens besökare om vad ni tycker är bra och vad som kan utvecklas i parken genomfördes hösten 2015.

När?

Trafikkontoret tillsammans med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning driver projektet. Landskapsarkitekter är Nyréns Arkitektkontor.

Vem?

Våra landskapsarkitekter har arbetat fram ett förslag på hur den nya parken kan komma att se ut utifrån de synpunkter vi fick in under dialogen med parkens besökare hösten 2015. Samråd pågick 5-12 april 2016 och under denna period var allmänheten välkommen att lämna synpunkter på programförslaget.

Utefter de synpunkter som kommit in under samrådstiden har vi sett över förslaget. På denna sida finns nu ett uppdaterat förslag. Nu arbetar våra arkitekter med att projektera den nya parken.

Byggstart är planerad till hösten 2017. Upprustningen kommer att ske etappvis och innebär att delar av parken kommer att vara öppna för besökare under hela byggtiden. Den första etappen omfattar upprustning av plaskdamm och småbarnslek.

 Vi beräknar att arbetet är klart under 2019.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Jennie Eriksen

Kommunikatör, Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden