Cykeldäck bakom ben
Foto: Yanan Li

Sundbyvägen

Spånga
Genomfört

Flera åtgärder har utförts för att höja trafiksäkerheten vid Sundbyskolan.

Projektfakta

Varför?

Vid Sundbyskolan har det under 2013 utförts trafiksäkerhetshöjande åtgärder, anläggande av gångbana längs Brotorpsvägen och hastighetssäkring av ett övergångsställe på Småbrukarvägen. I samband med detta anlades även en dubbelriktad gång- och cykel-bana på östra sidan av Sundbyvägen (mot skolan) på sträckan mellan Småbrukarvägen och Arrendevägen. En sträcka på ca 250 meter.

Kontakt

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden