Sturegallerian

Östermalm
Planerat

Sturegallerian moderniseras för att höja konkurrenskraften och förbättra kvarterets allmänna platser.

Projektfakta

Vad?

Kvarteret Sperlingens Backe ligger vid Stureplan. Byggnaderna här är uppförda från sent 1870-tal till cirka 1910. Nu planeras en omfattande utveckling av området, både för att höja konkurrenskraften och förbättra kvarterets allmänna platser.

Varför?

Fastighetsägarna i området ser ett behov av att modernisera lokalerna och höjda kvarterets konkurrenskraft. Programförslaget innebär att öppna upp kvarteret mot stadsrummet, flytta tunnelbaneentrén mot Birger Jarlsgatan samt skapa en större mångfald i form av ny hotellverksamhet, fler bostäder och ytterligare arbets- och handelsplatser.

När?

Planen är på samråd 16 maj till 27 juni 2017.

Läs mer om Sturegallerian och Sperlingens Backe här

Kontakt

Christina Norén

Projektledare, exploateringskontoret

(svarar på genomförandefrågor)

Catarina Holdar

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

(svarar på planeringsfrågor)

Martin Ottosson

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

(Media och kommunikation)