Storsjöparken

Årsta
Genomfört

Staden har anlagt en ny aktivitetspark för tonåringar och lite äldre barn i Storsjöparken i Årsta. Här finns klätterväggar, studsmattor, bollplan och mycket annat. Parken öppnade våren 2017. Den 30 maj kl. 17-19 blir det invigning i parken med fika och aktiviteter.

Välkommen på invigning den 30 maj!

Tillsammans med klass 5B på Årstaskolan bjuder Stockholms stad in till invigning den 30 maj 2017. Eleverna i klassen guidar i parken och tipsar om hur du kan använda de nya lekredskapen. Vi bjuder på kaffe, saft och bullar. Det finns också bullar till försäljning. Pengarna går till 5B:s klasskassa.

Lena Lundström Stoltz, chef för stadsdelsförvaltningen, invigningstalar.

Tid: tisdagen den 30 maj 2017 kl. 17–19, invigningstal kl. 18
Plats: aktivitetsparken i Storsjöparken, ingång från Åmänningevägen

Projektfakta

Parken är en del av projektet Dellen där NCC byggt fyra nya bostadshus med totalt 80 lägenheter. Ett av de nya husen byggdes på en yta där det tidigare låg en bollplan. Som en ersättning för bollplanen byggde staden den nya aktivitetsparken.

Stockholms stad (exploateringskontoret) har projektlett arbetet med både bostäderna och aktivitetsparken. Byggherre när det gäller bostadshusen har varit NCC. NCC har även varit stadens entreprenör för parken.

Inför planeringen av aktivitetsparken tog staden fram en utredning av behovet av lek- och aktivitetsplatser i Årsta och tog del av forskning om genusperspektiv på lek och aktiviteter. Projektet frågade också de boende om vilka önskemål de hade på den nya parken. Det framkom att många tyckte att det saknades aktiviteter som uppskattas av flickor och som attraherar äldre barn och tonåringar.

Kontakt

Admir Dzemidzic

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Hampus Olesund

Projektledare, exploateringskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden