Storsjöparken

Årsta
Genomfört

Staden anlagt en ny aktivitetspark för tonåringar i Storsjöparken i Årsta. Här finns klätterväggar, studsmattor, bollplan m.m. Parken öppnar våren 2017. Parken är en del av projektet Kvarteret Dellen där NCC byggt fyra nya bostadshus med totalt 80 lägenheter.

Projektfakta

Aktiviteter för lite äldre barn och tonåringar

Ett av de nya bostadshusen har byggts på en yta där det tidigare låg en bollplan. Som en ersättning för bollplanen har staden byggt en ny aktivitetspark i Storsjöparken längs med Åmänningevägen. Här finns olika klätteranordningar, studsmattor och en bollplan som kan användas till flera olika bollsporter.

Parken öppnar våren 2017. Staden kommer att bjuda in till ett litet invigningsevenemang med fika och aktiviteter. Vi återkommer med datum och tider.

Stockholms stad (exploateringskontoret) har projektlett arbetet med både bostäderna och aktivitetsparken. Byggherre när det gäller bostadshusen har varit NCC. NCC har även varit stadens entreprenör för parken.

Bakgrund

I samband med att den nya aktivitetsparken planerades gjordes en undersökning om vilka önskemål som fanns på den nya parken. Det framkom att många av de boende i Årsta tyckte att det saknades aktiviteter som uppskattas av flickor och som attraherar äldre barn och tonåringar.

Kontakt

Admir Dzemidzic

Byggprojektledare, Exploateringskontoret

Hampus Olesund

Projektledare, Exploateringskontoret

Helena Lombrink

Projektkommunikatör, Exploateringskontoret

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden