Illustration som visar ny bebyggelse. Illustration: Bonava
Projekt Pågående

70 bostäder vid Stora Mossens Backe

Ulvsunda, Stora Mossen

Vid Stora Mossen och med närhet till Alvik byggs cirka 70 bostäder i flerfamiljshus.

Projektfakta

Vad?

Bonava uppför cirka 70 lägenheter norr om Hermelinstigen i närheten av tunnelbanan i Stora Mossen. Planen innehåller fem nya bostadshus placerade i en bågform längs en ny kvartersgata väster om kvarteret Eldhunden.

Bebyggelsen består av flerfamiljshus i fyra till fem våningar placerade i en brant sluttning med souterrängvåningar mot norr. Samtliga lägenheter upplåts som bostadsrätt.

En ny gata, Lämmelvägen, med vändningsmöjlighet skapas från Stora Mossens backe. Parkering sker i ett parkeringsgarage som är placerat under Lämmelvägen varav en mindre del är under husen. Viss parkering sker också på Lämmelvägen.

I samband med byggnationen rustas parken söder om kvarteret Eldhunden upp. Parken har gjorts mer inbjudande och tillgänglig.

När?

Ombyggnation av lokalgatans första del är klar. För att minimera risken att bostadsproduktionens entreprenadfordon kör sönder asfalt kommer det sista lagret av asfalt att läggas på lokalgatan när Bonava är färdiga med sin bostadsproduktion.

Under perioden 4 september till 15 november kommer parken att vara avstängd på grund av att vi kompletteringssår gräsmatta samt lägger gummimatta runt rutschkanan. Stockholms stad kommer även att sätta upp ett staket utmed Stora Mossens backe.

Produktionen av bostadshus pågår. Detta sker i Bonavas regi.

Vem?

Stockholms stad tillsammans med Bonava.

Påverkan i näromårdet

En viss ökning av trafik, damm och buller, bland annat från transportfordon, kan märkas. Parkering får endast ske på anvisade platser.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Nyheter

Kontakt

Karl-Johan Dufmats

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Sandvall

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad