Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Steningeparken

Årsta
Planerat

I Steningeparken, i korsningen mellan Skagersvägen och Johanneshovsvägen, planerar staden för en ny förskola, en grundskola F-9 och en fullstor idrottshall.

Projektfakta

Ny grundskola och idrottshall

Det finns ett stort behov av nya grundskolor och idrottshallar i Söderort. Därför föreslår staden en ny grundskola F-9 med en fullstor idrottshall i ett av kvarteren runt Bolidenplan. Steningeparken har ett centralt och bra läge och parken kan utnyttjas av skoleleverna. Skolgårdarna är tänkta att anpassas så att de smälter in i och upplevs som en del av den nuvarande parken. Staden planerar också för att en del av skolans lokaler och idrottshallen ska kunna utnyttjas till andra aktiviteter efter skoltid.

Sisab och Stockholms stad bygger

Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB, är byggherre för skolan och Stockholms stad, idrottsförvaltningen, är byggherre för idrottshallen.

Samråd höst 2017

Detaljplanearbetet pågår sedan början av 2016. Tanken är att planförslaget ska kunna gå ut på samråd under hösten 2017.

Kontakt

Katarina Johansson

Projektledare, exploateringskontoret

Ida Thomasson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten