Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Steningeparken

Årsta
Planerat

I Steningeparken, i korsningen mellan Skagersvägen och Johanneshovsvägen, planerar staden för en ny förskola, en grundskola F-9 och en fullstor idrottshall.

Projektfakta

Ny grundskola och idrottshall

Det finns ett stort behov av nya grundskolor och idrottshallar i Söderort. Därför föreslår staden en ny grundskola F-9 med en fullstor idrottshall i ett av kvarteren runt Bolidenplan. Steningeparken har ett centralt och bra läge och parken kan utnyttjas av skoleleverna. Skolgårdarna är tänkta att anpassas så att de smälter in i och upplevs som en del av den nuvarande parken. Staden planerar också för att en del av skolans lokaler och idrottshallen ska kunna utnyttjas till andra aktiviteter efter skoltid.

Sisab och Stockholms stad bygger

Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB, är byggherre för skolan och Stockholms stad, idrottsförvaltningen, är byggherre för idrottshallen.

Samråd i början av 2018

Detaljplanearbetet pågår sedan början av 2016. Planförslaget går ut på samråd i början av 2018 preliminärt.

Kontakt

Katarina Johansson

Projektledare, exploateringskontoret

Ida Thomasson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten