Flygbild Stadsbiblioteket. Foto: Lennart Johansson
Stadsbiblioteket. Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

Stadsbiblioteket

Vasastaden
Planerat

Stockholms stad ska rusta upp och utveckla Stockholms stadsbibliotek till att bli ett modernt och funktionellt bibliotek av vår samtid. Rustat för att ta emot ett större besöksantal och behålla sin roll som en kulturhistorisk- och arkitektonisk världsikon.

Projektfakta

Vad?

Moderniseringen av Stadsbiblioteket omfattar huvudbyggnaden, Annexet och basarerna.

Förutom en omfattande renovering och upprustning av lokalerna är de stora delarna i förslaget att integrera internationella biblioteket med verksamheten i huvudbyggnaden för ett mer mångspråkigt och mångkulturellt bibliotek. Det ska också skapas en betydligt större barnavdelning. Andra delar som ingår i planeringen är en ny samlingssal för 200 personer, fler grupprum och ett större café. Detta möjliggörs bland annat genom att basarerna på Sveavägen blir en del av Stadsbibliotekets ytor. Även terrasserna ovanpå basarerna ska utvecklas och bli en del av en större helhet.

Uppdraget handlar inte primärt om yttre arkitektur, utan om att få tillgängliga, funktionella, yteffektiva och flexibla lokaler. Syftet med projektet är att möjliggöra en verksamhetsutveckling, inom byggnaderna. Stadsbiblioteket har identifierat följande utvecklingsområden för det framtida Stadsbiblioteket.

  • Rum för tystnad och samtal.
  • De många språkens bibliotek.
  • Bibliotek för barn av idag.
  • En pärla behöver putsas.- Innerstad i förändring.

Mer om respektive utvecklingsområde finns att läsa i pdf:en Förnyat Stadsbibliotek – Verksamhetsprogram 2014.

Upprustningen och moderniseringen av Stadsbiblioteket ska ske med stor hänsyn till de höga kulturhistoriska- och arkitektoniska värdena. Som stöd i arbetet finns ett vårdprogram, framtaget i samarbete med Länsstyrelsen. Vårdprogrammet ska säkra att de höga kulturhistoriska- och arkitektoniska värdena bevaras för framtida generationer.

Vårdprogram Stadsbiblioteket 2012

Arkitekt för utvecklingen av Stadsbiblioteket är Caruso St. John Architects i samarbete med Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB.

Varför?

När Asplundhuset stod klart 1928 var det kanske världens mest moderna bibliotek. Idag ställer medborgarnas förändrade biblioteksbeteenden helt andra krav på ett modernt bibliotek. Det behöver anpassas till nya förutsättningar, som medborgarnas ändrade biblioteksbeteenden och utökningen av publikströmmar, från exempelvis Odenplan.

Bibliotekets ytor behöver bli mer flexibla och tillgängliga. Idag råder brist på väsentliga ytor som exempelvis grupp- och mötesrum, café, teknik och lagerutrymmen. Även barnavdelningen behöver bli större.

För att bättre kunna möta dagens mångspråkiga och mångkulturella Stockholm behöver verksamheten i Stadsbibliotekets huvudbyggnad och i Internationella biblioteket (Annexet) integreras.

Biblioteksbyggnaderna har också stora renoveringsbehov och tekniska brister som behöver åtgärdas för att bevara kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Sprickor, läckor och fukt är problem som huset idag tampas med.

När?

Inriktningsbeslut för projektet fattades hösten 2015.

Preliminär tidplan

  • Genomförandebeslut hösten 2018
  • Genomförandefas 2019 – 2021
  • Invigning 2021

Vem?

Ansvarig för utvecklingsprojektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret som förvaltar fastigheten, i nära samarbete med kulturförvaltningen och Stockholms stadsbibliotek.

Bildgalleri

Skiss på basarerna
Skiss på basarerna
Skiss på barnens rotunda
Skiss på barnens rotunda

Kontakt

Lena Johanson

Projektledare, Fastighetskontoret

Linda Laine

Kommunikationsstrateg, Fastighetskontoret

Presskontakt

Karin Bolin

Mediestrateg, Kulturförvaltningen

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden

Nyheter