Illustrationskarta över området Sparbanksboken.
Karta över Sparbanksboken

Sparbanksboken

Hägerstensåsen
Pågående

Kvarteret Sparbanksboken ligger på den östra sidan av Hägerstensåsen. Detaljplanen omfattar bostäder, studentbostäder och en förskola.

Projektfakta

160 bostäder och en förskola

Kvarteret Sparbanksboken ligger på den östra sidan av Hägerstensåsen och ska innehålla bostäder, studentbostäder och en förskola. En ny gata förbinder Kamrerarvägen och Hypoteksvägen. På östra sidan om den nya gatan planeras 70 bostadsrättslägenheter i flerfamiljshus. På den västra sidan på Kamrerarvägen planeras ett hus med 107 studentlägenheter och en förskola för 120 barn.

Beräknas vara klart 2019

Den nya lokalgatan byggstartades i november 2016. Byggherrarna påbörjar byggandet av bostäder och förskola under våren respektive hösten 2017. Dagvattenanläggningarna i öster byggdes under våren 2017.

Sparbanksboken beräknas vara klart under sommaren 2019. Inflytt för förskolan beräknas till hösten 2018. Byggherrarna beräknar inflytt för bostäderna till första halvåret 2019.

JM, Robutz och Turako bygger bostäder och förskola

Stockholms stad bygger ny lokalgata och åtgärder för att hantera dagvatten och översvämningsrisken i området. Byggherre för bostadsrätterna är JM. Byggherre för studentbostäderna är Robutz. Förskolan byggs av Turako.

Löpande information om respektive byggaktörs tidplan och arbetsområde finns på skyltning vid arbetsområdets grindar.

Stockholm växer

Stockholm växer snabbt. De senaste tio åren har befolkningstillväxten varit i snitt 15 000 per år, och den senaste statistiken visar att vi nu är drygt 928 000 invånare i Stockholms stad. Stadens långsiktiga mål är 140 000 nya bostäder mellan åren 2010 och 2030. Ett delmål är att 40 000 nya bostäder påbörjas till år 2020. Förutom bostäder kommer vi också att behöva förskoleplatser, parker och kollektivtrafik. Skolor, bibliotek och idrottsplatser och mycket annat. Det innebär bland annat satsningar på att skapa täta stadsdelar i områden kring stadskärnan, som Hägersten-Liljeholmen, och låta staden växa successivt utåt.

 

Nyheter

Frågor och svar

Bildgalleri

Bild på hus med balkonger. Människor som promenerar och cyklar.
Visionsbild över Sparbanksboken. Bild: JM
Visionsbild på flerbostadshus. Människor som går och cyklar runt om huset.
Visionsbild över Sparbanksboken. Bild: Robutz
Illustrationskarta över området Sparbanksboken.
Karta över Sparbanksboken
Illustration över gult hus, förskolan Pysslingen
Visionsbild för förskolan Pysslingen. Bild: Turako

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Johan Tornberg

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Olga Holmström

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Projekt i Hägerstensåsen

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden