Föreslagen datahall med trädplantering, sedd från Tyresövägen västerut. Bild: Sweco Architects AB
Föreslagen datahall med trädplantering, sedd från Tyresövägen västerut. Bild: Sweco Architects AB

Solvärmen 1

Flaten
Planerat

En datahall uppförs på den östra delen av fastigheten Solvärmen.

Projektfakta

Vad?

Uppförande av datahall på del av fastigheten Solvärmen 1. Planen möjliggör även lager- och logistikverksamheter med begränsad påverkan på omgivningen.

Det föreslagna planområdet är beläget mellan Flatenvägen och Tyresövägen i stadsdelen Flaten.

Planområdet är i dagsläget obebyggt. I anslutning till planområdet, inom den västra delen av fastigheten Solvärmen 1, ligger Skarpnäcks värmeverk.

Överskottsvärmen från datahallen planeras kunna bidra till stadens uppvärmning och är en viktig del i Stockholms ambition om att bli en fossilfri stad till 2040.

När?

Samråd 9/5-13/6 2017
Antagande Kvartal 3 2017

Vem?

Fortum Värme

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.
Bygg- och plantjänsten

Bilder

Föreslagen byggnad för datahall, med kontorsdel till vänster i bild, och trädplantering utmed Flatenvägen. Sett från Flatenvägen österut.
Föreslagen byggnad för datahall, med kontorsdel till vänster i bild, och trädplantering utmed Flatenvägen. Sett från Flatenvägen österut. Bild: Sweco Architects AB
Belysningsverkan på kvällen mot Tyresövägen.
Belysningsverkan på kvällen mot Tyresövägen. Bild: Sweco Architects AB
Föreslagen datahall med trädplantering, sedd från Tyresövägen västerut. Bild: Sweco Architects AB
Föreslagen datahall med trädplantering, sedd från Tyresövägen västerut. Bild: Sweco Architects AB

Nyheter

Kontakt

Erik Thurell

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden