Vy på hus. Människor som promenerar.
Visionsbild för Solberga bollplan. Bild: Wallenstam

Solberga bollplan

Solberga
Pågående

400 nya lägenheter byggs i området nära Solberga bollplan. En ny idrottsanläggning har också byggts.

Projektfakta

Idrottsanläggning och 400 nya bostäder

Just nu pågår arbetet med att bygga 400 nya lägenheter i området nära Solberga bollplan och Solbergaskolan. Byggherrar är Wallenstam som bygger 148 hyresrätter och 170 bostadsrätter och Stockholmshem som bygger 74 hyresrätter. Den nya idrottsanläggningen är färdigbyggd.

Stadens arbeten pågår till och från i olika etapper fram till 2019 (preliminärt). I slutet av 2016 blev vi färdiga med den första omgången arbetsgator. Den andra etappen påbörjades i början av 2017 (se illustration nedan). När de nya bostadshusen är inflyttade kommer gatorna att öppnas för vanlig trafik.

Lekplatsen vid Klackvägen rivs och ersätts med en ny på annan plats när de nya bostäderna är klara om ca två år.

Wallenstam bygger 148 hyresrätter utmed Folkparksvägen, projektet Grönskan. Projektet består av totalt fyra hus och byggnationen beräknas pågå till slutet av 2017. Entreprenör är Mecon Bygg AB. Wallenstam har lanserat en egen bostadskö. Läs mer om projektet och ställ dig i kön.

Wallenstam bygger 170 bostadsrätter inom ramen för projektet Orangeriet med säljstart 2018. Tornstaden är entreprenör. Läs mer.

Stockholmshem bygger två femvåningshus med 74 hyresrätter vid gamla Solberga bollplan längs den nya Tåhättevägen. Inflyttning från hösten 2017. Frank Projektpartner är projektledningsföretag. Läs mer om projektet.

När det är dags för bokning förmedlas lägenheterna via Stockholms stads bostadsförmedling efter kötid, bostad.stockholm.se eller på telefon 08-785 88 30.

Den nya idrottsanläggningen är färdigbyggd.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Elin Borglund

Projektledare, exploateringskontoret

Walid Osman Gulai

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret