En kvinna cyklar på en cykelbana
Cyklist

Södertäljevägen och Korpmossevägen

Hägerstensåsen
Genomfört

Skärholmsstråket är i cykelplan identifierad som pendlingsstråk och går mellan Skärholmen och Södermalm, det är ett viktigt uppsamlingsstråk för cyklister som vill till och från innerstaden söderifrån.

Projektfakta

Vad?

Korpmossebron är den enklaste och minst kostsamma att utföra av de fyra åtgärderna på sträckan och har därför snabbutretts och bedömts möjlig att bygga redan 2014. Brons sträckning blir längs E4 och den kommer att få samma höjd som befintlig E4-bro. Brons bredd blir fem meter och den anpassas för både gång och cykeltrafik. Brospannet blir cirka 30 meter och tillsammans med anslutande vägar blir den totala sträckningen cirka 130 meter.

Varför?

Längs med Skärholmsvägen och Södertäljevägen går ett viktigt cykelstråk från Stockholms sydvästra kommuner. Cyklisterna leds bitvis in på långa omvägar eller är tvungna till ansträngande förflyttningar i höjdled. På sträckan utreds därför möjligheten till att genom broar skapa en gen och rak förbindelse. Bron vid Korpmossevägen är en del i denna satsning.

När?

Projektet började strax efter nyår 2014, och planeras vara klara sen höst eller tidig vinter 2014.

Påverkan i närområdet

Trafiken blir påverkad under byggtiden och begränsad till ett körfält. Busstrafiken kan fortfarande åka under bron, så ingen omväg krävs för dessa.

En del växtlighet kommer beskäras i området på grund av ombyggnaden.

Kontakt

Projekt i Hägerstensåsen

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden