Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Södertäljevägen

Bredäng, Hökmossen
Pågående

Under vintern 2016–2017 lägger Ellevio högspänningsledning i marken mellan Bredäng och Solberga. Ledningen går till stor del längs den befintliga gång- och cykelbanan. När arbetet är färdigt återställs gång- och cykelbanan till en modern väg med mått som har stöd i Stockholm stads cykelplan.

Projektfakta

Vad?

I enlighet med stadens cykelplan kommer gång- och cykelvägen att breddas mellan Bredäng och Hökmossen, en sträcka på cirka två kilometer. Dessutom kommer belysningen att förbättras och det kommer bli nya skräpkorgar och parkbänkar längs vägen.Gång- och cykelvägen kopplar samman med en planerad cykeltunnel i Västertorp.

Varför?

Cykelvägen längs Södertäljevägen mellan Bredäng och Hökmossen är ett prioriterat cykelstråk för pendling i Stockholms län. I samband med ledningsarbeten förbättrar staden framkomligheten och säkerheten för de som går och cyklar på sträckan.

Vem?

  • Etapp 1 – ledningsarbeten och återställning av gång- och cykelbana: Genomförs av Ellevio.
  • Etapp 2 – förbättringsarbeten på gång- och cykelbanan längs hela sträckan: Stockholms stad planerar och genomför projektet.

När?

Etapp 1: Genomförs under 2016. Etapp 2: Byggstart våren 2017.
Preliminärt klart 2017.

Kontakt

Projekt i Bredäng

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden